boern, graeder, incest, misbrug, skilsmisse, portraet

Børn græder…

Grædende barn: Hvis mor eller far drikker, får børnene ofte massive problemer som voksne. Bliver dit barn misbrugt på den ene eller anden måde ? Eller er du barn og er blevet misbrugt. Uanset hvilken en siden man er på, så søg hjælp.

Der fødes lidt flere drenge end piger. I 2017 blev der således født 105 drengebørn pr. 100 pigebørn. Dette forhold holder sig stort set konstant fra år til år. Da mænd har kortere levetid end kvinder, (gennemsnit levetid: mænd: 79,0 – kvinder: 82,9), er der imidlertid flest kvinder i den samlede befolkning. 1. januar 2019 var 50,24 % af befolkningen kvinder.